Klassepro

Wij willen bij De Ark hedendaags onderwijs geven waarbij we de leerlingen de “21e -eeuwse vaardigheden” willen aanleren.
Onze schoolontwikkeling is geïnspireerd door het werk van Jay Marino. De leerkracht wordt meer een coach (facilitator) en zal meer moeten loslaten, afstand nemen, luisteren naar de inbreng van de leerlingen en samenwerken.

Wat betekent dit nu voor De Ark?

We stellen groepsafspraken op samen met de leerlingen.
De regels worden samengesteld door de groep, dus door de leerkracht en leerlingen samen. Het samenstellen van groepsregels is één van de eerste activiteiten van een groep om een groepsgevoel te creëren.
De regels zijn een norm voor het gedrag in de groep en zijn richtlijnen die een groep samen brengt. Het proces van opstellen van de groepsregels benadrukt het belang van luisteren naar elkaar in een omgeving van respect en acceptatie.

Missie van de groep
De volgende stap is het samen bedenken van de missie van de groep. Een missie beschrijft een doel voor de leerlingen: "Waar staan we voor als groep en hoe willen we dat dit jaar voor elkaar krijgen?".
Als duidelijk is voor leerlingen en leerkracht waar de groep in een schooljaar voor wil gaan en op welke manier ze dat willen bereiken, benadrukt dit de saamhorigheid en zal het plezier in het leren en werken met elkaar met sprongen vooruit gaan.

Doelen voor groep en leerling
Doelen stellen met leerlingen levert een enorme betrokkenheid en inzet op, die zowel voor de leerling zelf als voor de leerkracht enorm motiverend werkt.
Zeker als de doelen zichtbaar gemaakt worden door middel van grafieken op het databord en als er regelmatig een steekproef als meting wordt gedaan, zodat de leerlingen hun vooruitgang kunnen volgen.
Bij een groepsdoel wordt altijd gesproken van een groepsgemiddelde, zodat een matige prestatie van één of meerdere leerlingen geen belemmering hoeft te zijn om het doel met elkaar te behalen.
In hun eigen portfolio echter kunnen de leerlingen voor zichzelf inschatten hoe ver zij met hun persoonlijke doel zullen komen en bijhouden hoe de vorderingen zijn.

Werken met een databord
De elementen van Klasse-pro (groepsregels, missie van de groep en groepsdoelen) worden zichtbaar gemaakt op een databord in de groep, dat werkt verhelderend en motiverend.
Je maakt op deze manier zichtbaar aan welke doelen de leerlingen werken en hoe ze er als groep voor staan.

Leerlingportfolio
Aan de hand van de groepsdoelen kan ieder kind (met behulp van de leerkracht) zijn of haar persoonlijke doelen stellen. Voor het ene kind zal dat betekenen dat de lat hoger wordt gelegd dan het groepsdoel en voor een ander juist lager.
Ieder kind kan de eigen vorderingen bijhouden in een portfolio. Zo wordt de groep, maar ook ieder kind persoonlijk uitgedaagd om te werken aan haalbare doelen. De toppers van het werk van de leerling krijgen een plaats in de portfolio. De leerling geeft zelf aan waarom dat specifieke leerlingenwerk een plaatsje krijgt in het portfolio.

Kindgesprek
De evaluatie van de doelen, de reflectie op eigen werkhouding worden met het kind besproken tijdens het kindgesprek. Tijdens dit gesprek worden de nieuwe doelen ook besproken.

Door leerling geleid oudergesprek
De leerling heeft bij het oudergesprek een belangrijke rol en vertelt over zijn of haar leerproces. Zo ontstaat er een open dialoog over het werk op school tussen het kind, de ouders en de leerkracht. De leerkracht is tijdens dit gesprek begeleider en vult aan waar nodig. De grote voordelen van zo'n oudergesprek door het kind geleid zijn dat de leerlingen zich veel meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en vorderingen. Bovendien leren ze hoe ze hun eigen werk kunnen evalueren en oefenen ze in het presenteren van hun portfolio.

Klassevergaderingen
Tijdens de groepsvergadering die bij toerbeurt door de leerlingen wordt geleid, worden kinderen betrokken in de besluiten en activiteiten in de groep. Op deze manier willen we de inzet en de motivatie van de leerlingen vergroten. Vaste agendapunten zijn het bespreken van de evaluaties ingevuld door de leerlingen en de voortgang van de doelen van de groep, zoals die te zien zijn op het databord. Maar uiteraard kunnen de leerlingen ook andere, eigen punten van te voren inbrengen. De groepsvergadering kan zodoende een vast moment zijn om te oefenen in het luisteren, spreken, plannen maken, besluiten nemen en evalueren.

Cookie instellingen