Onze school...

CBS De Ark staat in het dorp Daarle.
Daarle kent ongeveer 1600 inwoners en bevindt zich in de gemeente Hellendoorn. De school staat iets buiten de dorpskern in een landelijke omgeving.
Kinderen uit de wijde omgeving bezoeken onze school. CBS De Ark is de enige basisschool in het dorp.
Onze school geeft vanuit Christelijke inspiratiebron vorm en inhoud aan onderwijs en opvoeding.
Onze school wil een getuigende ontmoetingsschool zijn, waarin de verkondiging van het Evangelie centraal staat, maar waar we ook rekening houden met andersdenkenden.
We willen een dorpsschool zijn waarin kinderen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) zich thuis voelen.
Een school, gestuurd door een professioneel, dynamisch en flexibel schoolteam. We benaderen kinderen vanuit een positieve instelling en met een luisterende en bemoedigende houding.
Zo groeit in het kind voldoende zelfvertrouwen en zelfstandigheid om nieuwe relaties en uitdagingen aan te gaan.

Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?

  • Een veilige leeromgeving waarin kinderen kunnen groeien.
  • Onderwijs waar kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien.
  • Actieve betrokkenheid van kinderen en ouders in het formuleren van belangrijke doelen voor de kinderen. Open deuren en een goede samenwerking met ouders. 
  • Aandacht voor kennis en vaardigheden van de 21e eeuw.
  • Een rijke leeromgeving waarbij de scholen presteren volgens de landelijk gestelde norm.
  • Voorbereiding op het voortgezet onderwijs dat past bij de individuele mogelijkheden.
Cookie instellingen