Verlof en verzuim

Verlof aanvragen 
Vanaf het moment dat een leerling 5 jaar wordt, is het leerplichtig.

Dit betekent dat een leerling tijdens onderwijstijd altijd aanwezig moet zijn.

Wanneer een kind niet aanwezig kan zijn en door ouders/verzorgers wordt afgemeld, dan moet hier een geldige reden voor zijn. Dit wordt ook wel geoorloofde afwezigheid genoemd. 
Voorbeelden hiervan zijn ziekte, huwelijk, uitvaart of bijzondere jubilea. 

Ziekteverlof 
Een zieke leerling kunt u op de lesdag voor 8.25 uur telefonisch afmelden via 0546 697405.

Hierbij vermeldt u de naam van de leerling, de groep waarin de leerling zit en de reden van verlof. 
Wanneer een leerling langer dan een week aaneengesloten OF vaker dan 5x in het schooljaar ziek is, zal school contact met de ouders/verzorgers opnemen. Ook zijn wij vanaf dat moment verplicht te melden bij de jeugdarts van GGD Twente dat de leerling een week ziek is. 
De jeugdarts zal dan telefonisch contact opnemen om na te gaan wat de reden van het verzuim is en of de jeugdarts hierin iets kan betekenen. 

Dit staat beschreven in de "Regionale kaart schoolaanwezigheid" waarover hieronder meer informatie te lezen is.
 
Huwelijk, uitvaart of bijzondere jubilea 
Het is mogelijk om voor een huwelijk, uitvaart of bijzondere jubilea verlof te krijgen.  
Hiervoor kunt u bij de directie van de school een verlofformulier opvragen. 

Overig bijzonder geoorloofd verlof 
Wanneer u een andere vorm van bijzonder verlof wilt aanvragen, dan is dit in uitzonderlijke gevallen mogelijk. 
De uitzonderingen staan beschreven op de website van de rijksoverheid

Als het noodzakelijk is om voor uw kind verlof aan te vragen, kunt u het onderstaande formulier invullen. 
U ontvangt binnen drie werkdagen bericht of het verlof verleend kan worden of niet. 
 
Schoolaanwezigheid
Het recht op onderwijs is een grondwet voor alle kinderen in Nederland.

Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen en voldoende toegerust zijn om een baan te vinden. 

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden.

Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente.

Zo is iedere ouder/verzorger verplicht kinderen in te schrijven op een school en toe te zien op schoolaanwezigheid. Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. 
De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. 
De Twentse gemeenten, Samenwerkingsverbanden 2301 PO/VO  /2302 PO/VO en de GGZ-JGZ hebben vanuit 'De Twentse Belofte' de regionale kaart schoolaanwezigheid opgesteld.

Op deze Regionale kaart schoolaanwezig in Twente staan de regels vermeld. 
Ook bij De Ark zijn we verplicht om bij te houden wie, wanneer en waarom afwezig is. 
Al is een leerling (maar) een paar minuten te laat: we móeten dit opgeven. 
En zoals u op de Regionale kaart schoolaanwezigheid kunt lezen, zijn hieraan consequenties verbonden. 


 

Aanvraag verlof

Veld leegmaken
Cookie instellingen