Onze speerpunten

Dit schooljaar besteden we extra aandacht aan rekenen, technisch lezen/woordenschat en didactisch handelen.

Rekenen en lezen zijn ontzettend belangrijk.

Want ook bij andere vakken helpt het heel erg als je een goede basis hebt van rekenen en lezen.

Daarom besteden we hier meer aandacht aan om dit naar een hoger peil te brengen.

Bij didactisch handelen staat de vraag centraal hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze leerlingen het beste kunnen leren.
Dus niet alleen wat de leerlingen moeten leren, maar ook hoe ze dat het beste kunnen doen.
Het is mooi om te zien dat de leerkrachten zich telkens blijven ontwikkelen met nieuwe handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed opbouwen van lessen.
Cookie instellingen